OVERKOEPELENDE ORGANISATIE

De Holosophic Society International (HSI) is een overkoepelende organisatie die werd opgericht om aangesloten nationale Holosofische verenigingen in Europa en Afrika te begeleiden en te ondersteunen. De HSI is werkzaam sinds haar registratie in 1995, in Maastricht. Ze heeft momenteel 19 nationale Holosofische organisaties onder zich, en de groei blijft nog altijd duren.

Umbrella Organization

ACTIVITEITEN

Onze activiteiten variëren van het organiseren van interactieve seminaries over persoonlijk welzijn en het welzijn van de gemeenschap, een natuurlijke en gezonde levenswijze, de voordelen van vegetarische voeding en meditatie. We nemen deel aan initiatieven die als doel hebben het bevorderen van ecologie en natuur en het opkomen voor milieuvriendelijke oplossingen; in onze centers promoten we actief het inzetten van natuurlijke en biologische teeltwijzen. De organisatie ondersteunt ook allerlei liefdadige doelen voor armen en minderbedeelden.

Activities

EVENEMENTEN

De HSI organiseert grootschalige, internationale, multiculturele evenementen om mensen samen te brengen voor het algemeen welzijn. De HSI steunt ook nationale en lokale ‘city centers’ die worden bestuurd door Holosofische organisaties die activiteiten organiseren die afgestemd zijn op de Holosofische visie. In totaal organiseren de HSI en haar lidorganisaties gezamenlijk meer dan 1000 evenementen op jaarbasis. Meer dan 2500 deelnemers sluiten zich maandelijks aan bij deze evenementen en meer dan 800 vrijwilligers helpen mee met de planning, de organisatie en het leiden van al de evenementen.

Events