NATIONALE VERENIGINGEN

In samenwerking met nationale verenigingen verleent de HSI steun aan liefdadigheidsactiviteiten. Het grootste deel van ons werk situeerde zich in de gebieden die economisch het meest op de proef worden gesteld.

LOKAAL

Zo heeft de HSI, in nauwe samenwerking met de Holosophic Society Polen, diverse initiatieven ondersteund in enkele plaatselijke gemeenschappen in de buurt van Lighthouse Center® Poland.

MILLIEUBEWUSTZIJN

Onze projecten en activiteiten weerspiegelen ons engagement om langdurige oplossingen te helpen creëren en aan te reiken die een heilzaam effect kunnen hebben op ons persoonlijk welzijn en op het welzijn van de gemeenschappen en de ruimtes rondom ons.

ONZE GROTERE PROJECTEN

 SPEELTUIN VOOR POBIEDNA

Een project van grotere omvang was de “Speeltuin voor Pobiedna” waarbij in 2012 een nieuwe speeltuin werd aangelegd in de gemeente Pobiedna. U kunt meer lezen over dit project en andere projecten op de pagina PTH Charity.

LESS MEER

WIJK COMPOSTERING in Sofia, BULGARIJE

Het project “Food for the Earth – Good for All” is een gemeenschapsproject onder leiding van de vereniging voor duurzame activiteiten “onze buurt”.

LESS MEER

LIVING TOGETHER PROJECT in Sofia, BULGARIJE

Living together gaat over het verenigen van individuen en hun gemeenschap voor wederzijds voordeel. We zullen activiteiten organiseren en implementeren met het doel een verschil te maken in kwaliteit; de plaatsen waar we leven, elkaar ontmoeten, studeren, spelen en hoe we leven.

 LESS MEER