Holosofisch op het niveau van het lichaam

heeft te maken met het bewust zijn van en het aannemen van een gezonde levensstijl door onze keuze van voedsel (vegetarisch) en het streven naar gezonde en natuurlijke levensomstandigheden.  Dit betekent tevens het bevorderen van het gebruik van natuurlijke en duurzame grondstoffen en in het algemeen voor een samenleving  waar respect en aandacht voor milieu en gemeenschap centraal staan.

Holosofisch op het niveau van de geest

omvat het streven naar een grondiger begrip van wat mens zijn is. Het Holosofische concept volgen impliceert een bewustzijn van onszelf, van hoe we denken en hoe we handelen. Het transformeert onze houding tegenover onszelf en alle anderen door het ontwikkelen van respect en medeleven jegens andere mensen.

Holosofisch op het niveau van de ziel

betekent ernaar te streven meer te begrijpen over van de kern van ons bestaan, met name de ziel. De HSI propageert actief de leer van Sant Mat voor al wie geïnteresseerd is.  Sant Mat is een praktisch spiritueel pad bestaande uit meditatie, ethische waarden, diensten aan anderen. Vandaag is het Sant Baljit Singh die de leer van Sant Mat voorzet.  Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan deze meditatie kosteloos aanleren en beoefenen.