Back to Public Benefit Organization

ANBI-informatie voor het jaar 2021

Downloaden ANBI Standaardformulier 2021 PDF.

Hoofdlijnen Beleidsplan

Ondersteunen van lidorganisaties met het runnen van lokale centra en lokale activiteiten om de holosofische thema’s (natuurlijke en gezonde levensstijl, vegetarisch eten, methoden van zelf introspectie en meditatie) te promoten en het publiek hierover te informeren.
Afhankelijk van het lid gebeurt dit wekelijks to 1 maal per maand via videoconferenties en wanneer mogelijk persoonlijke treffen. Voor sommige ledenorganisaties is er ook een financiële ondersteuning voor het uitvoeren van hun activiteiten. Het versterkt en oriënteert de leden in hun activiteiten waardoor de doelstelling van de HSI bereikt worden.

Ondersteunen van Lighthouse Centers, in deze centra kunnen een natuurlijke en gezonde levensstijl, vegetarisch eten, methoden van zelf introspectie en meditatie geleefd worden.
Meerdere malen per maand contact via conferenties en regelmatige persoonlijke treffen in de Lighthouse Centers. Het geeft het publiek de mogelijkheid de natuurlijke en gezonde levensstijl, vegetarisch eten, methoden van zelf introspectie en meditatie te beleven in een natuurlijke omgeving.

Organiseren van evenementen en workshops.
Worden georganiseerd gedurende de lente en zomermaanden. Onze leden bekomen hierdoor meer theoretische kennis  over de de holosofische thema’s en ze kunnen deze praktisch beleven.

 

Activiteitenrapport

In 2021 heeft Holosophic Society International (HSI) de lidorganisaties financieel ondersteund met het runnen van lokale centra om de holosofische thema’s (natuurlijke en gezonde levensstijl, vegetarisch eten, methoden van zelf introspectie en meditatie) te promoten en te informeren. Omwille van de COVID-19 pandemie vonden er geen publieke activiteiten plaats.

Het HSI-bestuur blijft de samenwerking met de lidorganisaties intensiveren, via e-mail en videoconferenties, met als doel meer ondersteuning te bieden.

De bestuursleden van HSI bleven de Poolse Holosofische Vereniging (PTH) ondersteunen met het beheer van het internationale meditatiecentrum “Lighthouse Center Poland (LCP)”. Het doel van het centrum is om de ideale omgeving te bieden voor het ervaren en leren van een natuurlijke en gezonde manier van leven, methoden van zelf introspectie en meditatie.

In 2021 werden drie videoconferenties georganiseerd waar de doelstellingen van de organisatie werden besproken met vrijwilligers uit alle HSI-gebieden.

In 2021 vond de Algemene Vergadering van het HSI plaats via videoconferentie op 29 mei.