Back to Public Benefit Organization

Activiteitenverslag voor het jaar 2020

In 2020 heeft Holosophic Society International (HSI) de lidorganisaties financieel ondersteund met het runnen van lokale centra om de holosofische thema’s (natuurlijke en gezonde levensstijl, vegetarisch eten, methoden van zelf introspectie en meditatie) te promoten en te informeren. Omwille van de COVID-19 pandemie vonden er geen publieke activiteiten plaats.

Het HSI-bestuur blijft de samenwerking met de lidorganisaties intensiveren, via e-mail en videoconferenties, met als doel meer ondersteuning te bieden.

Het HSI-bestuur blijft samenwerken met privacy deskundigen om ervoor te zorgen dat HSI voldoet aan de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming. 

De bestuursleden van HSI bleven de Poolse Holosofische Vereniging (PTH) ondersteunen met het beheer van het internationale meditatiecentrum “Lighthouse Center Poland (LCP)”. Het doel van het centrum is om de ideale omgeving te bieden voor het ervaren en leren van een natuurlijke en gezonde manier van leven, methoden van zelf introspectie en meditatie.

HSI gaf financiële ondersteuning aan het meditation retreat center meditatie retraite centrum “Lighthouse Center Divine Coast (LCDC)” in Oekraïne om de dagelijkse werking van het centrum te verbeteren. Het doel van het centrum is om de ideale omgeving te bieden voor het ervaren en leren van een natuurlijke en gezonde manier van leven, methoden van zelf introspectie en meditatie.

In November werden twee videoconferenties georganiseerd waar de doelstellingen van de organisatie werden besproken met vrijwilligers uit alle HSI-gebieden.

In 2020 vond de Algemene Vergadering van het HSI plaats via videoconferentie op 27 juni.