Back to Public Benefit Organization

Activiteitenverslag voor het jaar 2019

In 2019 heeft HSI de lidorganisaties financieel ondersteund met publieke activiteiten en het runnen van lokale centra om de holosofische thema’s (natuurlijke en gezonde levensstijl, vegetarisch eten, methoden van zelf introspectie en meditatie) te promoten en te informeren. Deze activiteiten vonden plaats in verschillende landen in Oost-, Centraal- en Zuid-Europa.

Het HSI-bestuur blijft de samenwerking met de lidorganisaties intensiveren, via e-mail, conference calls en persoonlijke ontmoetingen, met als doel meer ondersteuning te bieden.

Het HSI-bestuur blijft samenwerken met privacy deskundigen om ervoor te zorgen dat HSI voldoet aan de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming.

De bestuursleden van HSI bleven de Poolse Holosofische Vereniging (PTH) ondersteunen met het beheer van het internationale meditatiecentrum “Lighthouse Center Poland (LCP)”. Het doel van het centrum is om de ideale omgeving te bieden voor het ervaren en leren van een natuurlijke en gezonde manier van leven, methoden van zelf introspectie en meditatie.

HSI bestuursleden bleven samenwerken met het management team van het meditatie retraite centrum “Lighthouse Center Divine Coast (LCDC)” in Oekraïne om de dagelijkse werking van het centrum te verbeteren. Het doel van het centrum is om de ideale omgeving te bieden voor het ervaren en leren van een natuurlijke en gezonde manier van leven, methoden van zelf introspectie en meditatie.

Op 25 – 26 mei, 8 – 9 juni organiseerde HSI workshops over onbaatzuchtige dienstverlening in LCP voor geïnteresseerden uit heel Europa.

Op 1 – 2 juni organiseerde HSI de HSI Yearly Meeting waar vertegenwoordigers van lidorganisaties deelnamen aan workshops over de holosofische thema’s.

In augustus 2019 organiseerde het HSI een internationale retraite in de LCP (European Summer Retreat 2019). De retraite bestond uit dagelijkse meditatie, workshops over de holosofische principes, ecologisch tuinieren en kleinere activiteiten waarbij de deelnemers handgemaakte producten maakten (bijv. breiwerk, kruidenzout,…).

In 2019 vond de Algemene Vergadering van het HSI plaats in het Lighthouse Centre Poland, in Pobiedna, Polen, op 31 mei.