Back to Public Benefit Organization

Activiteitenverslag voor het jaar 2018

In 2018 steunde de HSI lidorganisaties financieel met publieke activiteiten en lokale centra ter bevordering en het geven van informatie over de Holosofische thema’s (natuurlijke en gezonde levensstijl, vegetarisch leven, methoden van zelf-introspectie en meditatie). Deze activiteiten vonden plaats in verschillende landen in Oost-, Midden- en Zuid-Europa en de DR Congo in Afrika.

Het HSI bestuur heeft een werkgroep gestart die samenwerkt met alle besturen en representanten van lidorganisaties. Zij worden ondersteunt in het verwezenlijken van hun doelstellingen (dezelfde doelstellingen als HSI). 

Het HSI bestuur heeft verder gewerkt met privacy deskundigen om ervoor te zorgen dat HSI voldoet aan de EU General Data Protection Regulation. 

De Poolse Holosofische Vereniging (PTH) werd verder ondersteund met het beheer van het internationale meditatie retreat centrum Lighthouse Center Poland (LCP). Het doel van het centrum is om de ideale omgeving aan te bieden voor het ervaren en leren van een natuurlijke en gezonde levenswijze.

Het HSI bestuur werkt samen met het management van het meditatie retreat centrum “Lighthouse Center Divine Coast (LCDC)” in Ukraine om zo de dagelijkse operatie van het centrum te verbeteren. 

In augustus 2018 organiseerde de HSI een internationale retraite in het LCP (European Summer Retreat 2017). Gedurende het retraite beoefende de deelnemers meditatie, workshops i.v.m. de Holosofische principes, ecologische tuinieren en kleinere activiteiten waar deelnemers handgemaakte producten maakten (bijv. naaiwerk, kruidenzout,…).

In 2018 vond de Algemene Vergadering van de HSI plaats op 2 juni in LCP, Pobiedna, Polen.