Back to Public Benefit Organization

 

Activiteitenverslag voor het jaar 2017

In 2017 steunde de HSI lidorganisaties financieel met publieke activiteiten en lokale centra ter bevordering en het geven van informatie over de holosofische thema’s (natuurlijke en gezonde levensstijl, vegetarisch leven, methoden van zelf-introspectie en meditatie). Deze activiteiten vonden plaats in verschillende landen in Oost-, Midden- en Zuid-Europa en de DR Congo in Afrika.

Het HSI bestuur, in samenwerking met het leiderschap van de nationale organisaties, heeft de steun voor vrijwilligers en groepen, voor geselecteerde nationale organisatie, verder gezet om zo het werk op grassroot niveau te verbeteren, met als doel om de nationale verenigingen te ondersteunen in het bereiken van hun doelstellingen (dezelfde doelstellingen als HSI). Dit werk zal later uitgebreid worden naar alle lidorganisaties.

Het HSI bestuur heeft verder gewerkt met privacy deskundigen om ervoor te zorgen dat HSI voldoet aan de EU General Data Protection Regulation.

De Poolse Holosofische Vereniging (PTH) werd verder ondersteund met het beheer van het internationale centrum LCP. Het doel van het centrum is om de ideale omgeving aan te bieden voor het ervaren en leren van een natuurlijke en gezonde levenswijze.

In augustus 2017 organiseerde de HSI een internationale retraite in het LCP (European Summer Retreat 2017). Gedurende het retraite beoefende de deelnemers meditatie, workshops i.v.m. de holosofische principes, ecologische tuinieren en kleinere activiteiten waar deelnemers handgemaakte producten maakten (bijv. natuurlijke zeep, kruidenzout,…).

In 2017 vond de Algemene Vergadering van de HSI plaats op 29 april in LCP, Pobiedna, Polen.